AFP Pension Loan

Our Product:

New Client (NC)

Para maaprubahan ang aplikasyon ng isang indibidwal, kailangan ito ang unang beses niyang mag-a-apply para sa loan. Dapat ay wala rin siyang binabayarang pension loan mula sa alin mang financing company - (ALIP ONLY)

Reloan (RL)

Maaaring mag-apply ng panibagong pension loan ang isang aplikante kung siya'y bayad na sa kanyang mga naunang loan. Dapat wala na siyang natitirang balanse sa kanyang mga naunang utang. Ituturing din bilang bagong aplikante ang kliyente at kailangan nilang i-update ang kanilang mga record.

Renewal of Loan (REN)

Kung bayad na ang nasa kalahai ng loan term ng isang kliyente, pwede na siyang mag-apply para sa renewal of loan. Ang balanse sa kanyang loan ay iaawas mula sa kanyang bagong loan proceeds.

Additional (ADD)

Kung ang kliyente ay may sobra sa kanyang buwanang pensyon at di pa niya ito naipapasok sa loan, maaari siyang mag-apply para sa additional loan.

Conversion (CONV)

Maaaring ipabago ang terms ng khit anong loan bastat hindi pa naipatupad ang unang deduction sa pensyon ng aplikante.

Loan Extention (EXTN)

Ang loan extension ay ibinibigay sa mga kliyente na nabawasan na ang loan tenor ngunit di pa umaabot sa kalahati ng kabuuang halaga ng loan. Minsan lang ibinibigay ang loan extention sa isang kliyente.

REQUIREMENTS:

AFP Retirees / Pensioners

 • Pensioner's ID Card
 • Retirement Order
 • Statement of Service
 • Statement of Last Payment
 • Ombudsman Clearance
 • Land Bank Passbook or ATM Card
 • Other Valid ID's & Cedula
 • Four (4) pieces 2x2 Picture
 • Marriage Contract - NSO Certified true copy
 • Proof of Life Picture (3R)

AFP Widow Pensioners

 • Beneficiary's ID
 • Retirement Order
 • Posthumous Order
 • Declaration of Beneficiaries
 • Death Certificate - NSO Certified true copy
 • Other Valid ID's & Cedula (Current)
 • Four (4) pieces 2x2 Picture
 • Marriage Contract - NSO Certified true copy
 • Form#5 Advisory of Marriages - NSO form
 • Proof of Life Picture (3R)
 • ATM Card

SSS Pension Loan

REQUIREMENTS:

SSS Retirement Pensioners

 • SSS ID / Valid ID's
 • Two (2) pieces 2x2 Picture
 • Barangay Clearance
 • Debt Disability Retirement (DDR) Voucher / Bank Statement
 • ATM Card / Transaction Receipt with signature of employee
 • Proof of Billing
 • Marriage Contract - NSO Certified true copy
 • Annual Confirmation of Pensioner (ACOP) Stub - SSS

SSS Survivors Pensioners

 • SSS ID/Valid ID's
 • Two (2) pieces 2x2 Picture
 • Barangay Clearance
 • Debt Disability Retirement (DDR) Voucher / Bank Statement
 • ATM Card / Transaction Receipt w/ sign employee
 • Proof of Billing
 • Marriage Contract - NSO Certified true copy
 • Death Certificate (Husband)
 • Form#5 Advisory on Marriages - NSO form
 • Annual Confirmation of Pensioner (ACOP) Stub - SSS

PVAO Pension Loan

REQUIREMENTS:

 • AFP PVAO - Must be an existing client of Silver Finance or Five Star Finance
 • PVAO Form (any 1 of the 3)
  • White Form (for Old Age Pensioner - Veteran)
  • Pink Form (for Surviving Spouse)
  • Blue Form (for Death Pension)
 • PVAO ID Card
 • ATM Card (to be turned over for collection purposes)
 • Birth Certificate - NSO Certified true copy
 • Two (2) pieces 2x2 Picture
 • Two (2) Other Valid Government issued ID's (SSS, Drivers License, NBI Clearance, Passport)
 • NSO issued Marriage Certificate (for widows) - NSO Certified true copy
 • CENOMAR (for surviving spouses) - NSO Certified true copy
 • Death Certificate
 • Bank Statement
 • ATM/POS Transaction Receipt as verified by Credit Through Collection Department (to confirm the card is activated)

PNP Pension Loan

DISCLAIMER:

 • PNP Loans currently undergoing revisions.
 • Limited processing only.
 • Resumption of full processing to be announced.
 • Please call our customer service hotline number for more information
  • 912-7757
  • 912-8311
  • 913-7101

Gallery

 

Silver Finance Inc. © 2017 - All Rights Reserved